Thoát vị đĩa đệm nếu không được điều trị kịp thời có thể gây hạn chế vận động, thậm chí là liệt, tàn phế. Vậy bệnh thường tấn công đối tượng nào?