Thoát vị đĩa đệm L5-S1 là tình trạng thoát vị đĩa đệm chèn giữa hai đốt sống này, phần nhân nhầy bên trong đĩa đệm bị tràn ra ngoài bằng nhiều cách. Khi bị tình trạng này phải làm sao? Chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn.