Là công nhân cạo mủ cao su, chủ quan rằng mình có sức khỏe trời cho nên bao nhiêu năm nay chị Cao Thị Huyên luôn xách những thùng mủ rất nặng. Kết quả là chứng thoát vị đĩa đệm đã tìm tới lúc nào không hay.