Thoái hóa đốt sống cổ do ngồi nhiều có nên sử dụng Cốt Thoái Vương không? Đăng lúc: 15/12/2018 - 11:17
Dân văn phòng rất dễ bị thoái hóa đốt sống cổ. Việc ngồi điều hòa lâu cũng có thể gây thoái hóa, đau đớn. Người bị thoái hóa đốt sống cổ nên cố gắng tập quay cổ, xoa cổ. Vậy thoái hóa đốt sống cổ do ngồi nhiều có nên sử dụng Cốt Thoái Vương không?
Chia sẻ:
Đánh giá:

Nguyễn Quỳnh Trang
Vừa đặt hàng thành công
0974058xxx