GS. TS Nguyễn Văn Thông đánh giá tác dụng của thành phần dầu vẹm xanh trong sản phẩm Cốt Thoái Vương đối với các bệnh lý về xương khớp, cột sống, đĩa đệm.