TS. BSCKII. Nội Xương Khớp Mai Thị Thanh Tâm cho biết thời gian dùng Cốt Thoái vương trong bệnh thoái hóa cột sống cổ và đau thần kinh tọa.