Trước đây, nhiều người cho rằng chỉ những người cao tuổi mới bị thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, ngày nay thoát vị đĩa đệm lại xảy ra nhiều ở người trẻ đặc biệt là dân văn phòng. Tại sao vậy? Hãy cùng tìm hiểu ngay qua video sau đây.