Mổ thoát vị đĩa đệm là phương pháp can thiệp ngoại khoa khi cơ thể không đáp ứng được các biện pháp điều trị bảo tồn nội khoa hoặc tình trạng bệnh có diễn biến xấu. Tuy nhiên, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cũng không thể làm dứt điểm được tình trạng bệnh.