Ông Nguyễn Trọng Hạnh tuổi già, sức khỏe yếu, sinh hoạt cá nhân bình thường đã khó khăn nay lại vướng phải chứng thoái hóa cột sống, đi lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của con cháu.