Thoát vị đĩa đệm cột sống thường là hậu quả của thoái hóa đĩa đệm. Cùng với sự tăng dần của tuổi tác, đĩa đệm sẽ ngày càng bị khô, trở nên kém linh hoạt. Vậy những lưu ý về vận động cho người bị thoái hoá, thoát vị đĩa đệm là gì?