Người bị thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy dùng Cốt Thoái Vương được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video này.