Người bị gai cột sống nên có chế độ vận động như thế nào để cải thiện nhanh chóng tình trạng bệnh? Mời các bạn lắng nghe chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh tư vấn qua video sau: