Đau lưng kéo dài từ vài ngày đến vài tuần được coi là cấp tính. Đau kéo dài trong ba tháng hoặc lâu hơn được coi là mạn tính. Liệu người bị đau lưng kéo dài dùng Cốt Thoái Vương có hiệu quả không? Lắng nghe Dương Trọng Hiếu phân tích.