Chữa thoát vị đĩa đệm như thế nào hiệu quả là mối quan tâm của rất nhiều người. Cũng bị mắc phải căn bệnh này, ông Hà Công Long (tại Đồng Chằm, Quang Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc - SĐT:0965637074) đã từng phải trải qua những ngày tháng vô cùng khổ sở.