Điều trị thoát vị đĩa đệm đầu tiên phải chú ý tới chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi. Khi điều trị bằng các biện pháp bảo tồn trong thời gian kéo dài không đỡ thì sẽ được chỉ định phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn.