Các bệnh về cột sống đều rất nguy hiểm, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe cột sống bằng việc chú ý tư thế khi phải mang vác nặng. Video sau đây là những chia sẻ về cách điều trị các bệnh về đĩa đệm, cột sống của bác sĩ Đoàn Văn Đệ