Thoát vị đĩa đệm đa khớp gây ngồi khó, thay đổi thời tiết thì đau tăng, tê bì thì phải làm thế nào? Lắng nghe chuyên gia Dương Trọng Hiếu phân tích tại video này!