Phồng đĩa đệm tuy nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, phồng đĩa đệm có thể gây biến chứng, khiến người mắc bị đau dẫn đến hạn chế vận động. Vậy cải thiện tình trạng phồng đĩa đệm như thế nào? Lắng nghe Dương Trọng Hiếu trả lời.