Người bị thoát vị đĩa đệm mắc kèm bệnh dạ dày nên điều trị như thế nào? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Đoàn Văn Đệ qua nội dung video này.