Ông Đào Đình Đoàn (1966) Hà Nội vốn là một chiến sĩ cao ráo, khỏe khoắn, hoạt động trong quân đội nhiều năm. Thế nhưng, ông lại bị bạn bè gán cho cái biệt danh “Đoàn còng” chỉ vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Ông đã tìm ra cách cải thiện nhờ thảo dược này!