Phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cổ chủ yếu hiện nay là điều trị bảo tồn nội khoa, tuy nhiên, một số trường hợp có thể điều trị bằng biện pháp can thiệp ngoại khoa khi điều trị nội khoa không có tác dụng. Chuyên gia Mai Thị Minh Tâm tư vấn.