Chị Hà Thị Phương ở huyện Bình Chánh, TP.HCM đã từng bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đến mất ăn, mất ngủ, nghỉ việc vậy mà sau 2 tháng dùng Cốt Thoái Vương, chị đã cải thiện đến 70% bệnh