Là người làm nghề đánh đàn và cắt tóc, ông Nguyễn Thanh Hà (Kiên Giang) thường xuyên phải di chuyển, ngồi nhiều và hay khom cúi người đã khiến ông bị gai cột sống. Vậy ông đã làm gì để cải thiện? Cùng tìm hiểu qua video này!