“Tôi từng bị thoát vị đĩa đệm L3 - L4, lồi đĩa đệm L5, đau nhức dữ dội đến mức không nằm ngửa được mà phải nằm sấp, ngồi ăn cơm cũng không được, phải nằm để ăn,có thể phải mổ cột sống” - Vậy anh Nguyễn Hoàng Dũng đã làm gì để cải thiện?